Terapeutyczny Punkt
Przedszkolny wspierający
dzieci z autyzmem i ich rodziny

Nie terapia,
a wsparcie

Poznaj naszą filozofię pracy nie tylko z Twoim dzieckiem, ale z całą Twoją rodziną!

$

Nasza wizja,
misja i cel

Zobacz jakie są nasze przekonania i podejście w realizacji celów. Po prostu cali my!

$

Wczesne
wspomaganie

Realizujemy bezpłatne zajęcia Wczesnego Wspomagania Rozwoju

$
Metoda
KREBS®
Holistyczne wsparcie dla rodzin z trudnościami w jedzeniu
$
Terapeutyczny Punkt Przedszkolny we Włocławku
Blog

Z radością podzielimy się z Tobą naszymi metodami i wartościami, które każdego dnia prowadzą nas do celu.

Odwiedź naszego BLOGa na neuromind.pl