Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

BEZPŁATNE terapie we Włocławku

mające na celu wielospecjalistyczne, intensywne a zarazem kompleksowe działania stymulujące funkcje odpowiedzialne za rozwój psychomotoryczny i komunikację dziecka niepełnosprawnego, od chwili wykrycia niepełnosprawności do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju

BEZPŁATNE terapie we Włocławku
mgr Małgorzata Tchurz

mgr Małgorzata Tchurz

Terapeuta neurorozwojowy, Właściciel Ośrodka

Do zespołów wczesnego wspomagania przyjmowane są wszystkie dzieci (również spoza przedszkola) posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
Pomoc, jaką zespół wczesnego wspomagania świadczy dziecku i jego rodzinie, jest bezpłatna.

CO ROBIMY?

W naszym przedszkolu BEZPŁATNIE realizujemy zajęcia WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA (WWR).

Zajęcia te organizowane są w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu – zależnie od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Terapie oferowane w ramach WWR:

– terapia behawioralna
– terapia pedagogiczna
– terapia ręki
– terapia logopedyczna
– terapia taktylna
– terapia ustno-twarzowa
– terapie sensomotoryczne
– logorytmika

Aby skorzystać z zajęć WWR, rodzic powinien:

1. Pobrać komplet dokumentów i zarejestrować dziecko na badanie psychologiczne w miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

2. Wypełnić wniosek o wydanie opinii o wczesnym wspomaganiu rozwoju.

3.  Poprosić lekarza o wydanie zaświadczenia o stanie zdrowia dziecka i rodzaju dysfunkcji

4. Poprosić wychowawcę z przedszkola o pisemną opinię o dziecku

5. Dokumenty (wniosek rodzica, zaświadczenie lekarskie, wynik badania psychologicznego, opinię nauczyciela) złożyć do Zespółu Orzekającego miejscowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

6. Jeśli decyzja zespołu orzekającego będzie pozytywna, opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju należy dostarczyć do naszego Ośrodka.

7. Podczas pierwszego spotkania z rodzicem i dzieckiem, nasz zespół wspólnie ocenia potrzeby dziecka, wyznacza rodzaj zajęć oraz ich ilość w miesiącu.

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Włocławek
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Włocławek

Formularz kontaktowy

Chcesz zapytać o wolne terminy WWR?

Możesz do nas napisać, korzystając z poniższego formularza.
Zapewniamy, że przeczytamy każdą wiadomość 🙂

8 + 13 =

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Wspierania Rozwoju Neuromind, z siedzibą przy ul. Wiejska 12c, 87-800 Włocławek. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie zgodnie z Polityką Prywatności znajdującą się pod tym adresem