Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Neuromind

Nasz zespół

tworzą zaangażowani specjaliści, których łączą wspólne wartości

Nasz zespół

tworzą zaangażowani specjaliści, których łączą wspólne wartości
Małgorzata Tchurz - dyrektor przedszkola
„Jestem niezmiernie dumna, że jako pierwsza we Włocławku, mogła powstać placówka stworzona z myślą o dzieciach z wyzwaniami rozwojowymi.”

Terapeutyczny Punkt Przedszkolny

NeuroMind

stworzony jest z myślą o konkretnej grupie dzieci, które posiadają lub są w trakcie diagnozy dotyczącej zaburzeń ze spektrum autyzmu. Codzienne, specjalistyczne wsparcie rozwoju dzieci, zlokalizowane w jednym, przyjaznym miejscu, zapewniane przez znanych dziecku terapeutów przygotowuje do dalszej edukacji w placówce masowej i zapewnia optymalne warunki rozwoju dziecka. To naprawdę jedyna taka placówka we Włocławku.

mgr Małgorzata Tchurz

Dyrektor, terapeuta neurorozwojowy

Gwarancją jakości są nasi specjaliści

Kadra pełna pasji

Nasz zespół terapeutów to specjaliści pełni pasji i zapału do tego co robią

Regularne szkolenia

Regularne szkolenia i udział w najważniejszych konferencjach i seminariach w kraju

Cotygodniowe superwizje

Tygodniowe spotkania podczas których cały zespół przeprowadza analizę celów terapii

Współpraca z rodzicem

Regularne spotkania oraz bezpłatne szkolenia i warsztaty dla rodziców podopiecznych

Kierunek naszej pracy wyznacza obserwacja i diagnoza dziecka. Cele terapii każdego przedszkolaka realizowane są w ramach autorskiego programu terapeutycznego NeuroMind.

To  gwarancja jakości.

Nasi terapeuci, to specjaliści pracujący według najwyższych standardów, a dla Naszych przedszkolaków to… po prostu ukochane ciocie i wujkowie, którzy rozumieją, pomagają, gwarantują bezpieczeństwo i towarzyszą dzieciom przez cały czas.

Lista szkoleń, w których w ostatnim czasie uczestniczył NASZ ZESPÓŁ:

Asystent Cień Dziecka ze Spektrum Autyzmu

Szkolenie porusza zagadnienia rozwoju oraz funkcjonowania dziecka ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym oraz preentuje praktyczne strategie pracy terapeutycznej oraz integracyjnej z grupą rówieśniczą

Growth through Play System™ (GPS)

Szkolenie mówiące o tym czym jest terapia oparta na relacjach i zabawie, jakie są główne założenia programu Growth Through Play System, czym jest responsywny styl interakcji.  Kurs porusza zagadnienia bliskości i budowania relacji, oraz tego, jak intuicyjnie i spontanicznie podążać ścieżką niedyrektywności.

PECS

PECS promuje komunikację w różnorodnych  sytuacjach społecznych i nie wymaga długiego wcześniejszego treningu. Trening w PECS zaczyna się od nauki spontanicznego proszenia o pożądane rzeczy a później przechodzi w kierunku nauki dodatkowych funkcji porozumiewania się takich jak odpowiadanie na pytania oraz komentowanie. Dodatkowym atrybutem PECS jest to, że wśród dzieci w wieku przedszkolnym z autyzmem i innymi pokrewnymi zaburzeniami notuje się duży odsetek dzieci, które nabywają niezależną mowę.

ORM - Terapia ustno-twarzowa

Omówienie przyczyn powstawania ORM (opóźnionego rozwoju mowy) i technik stymulowania mowy. Podczas szkolenia terapeucinabyliumiejętności przeprowadzenia terapii ustno-twarzowej.

Integracja sensoryczna

Integracja sensoryczna jako aktywna forma pracy z dziećmi z różnymi wyzwaniami rowojowymi

Terapia taktylna dr Swietłany Masgutowej

Uruchomienie naturalnych mechanizmów rozwoju i samoregulacji organizmu. Trening składa się z dwóch aspektów: pierwszy aspekt związany jest z pracą zmysłów dotyku, dzięki którym stymulują się receptory znajdujące się w ciele. Drugi aspekt szkolenia jest skierowany na optymalizację funkcjonowania układu nerwowego, a przede wszystkim na rozwój sieci połączeń między komórkami nerwowymi (synapsami), jak również między nietypowymi strukturami, które umożliwiają częściową lub całkowitą odnowę utraconych funkcji układu nerwowego lub mózgu. Pośrednio terapia jest skierowana na stymulacje układu hormonalnego oraz procesów dojrzewania różnych struktur organizmu i jego funkcjonowania

Muzykoterapia

 Komunikowanie się w obszarach pozawerbalnych (praca z instrumentem, taniec, zajęcia muzyczno–ruchowe, praca z piosenką). Projektowanie zajęć muzyczno – ruchowych

Arteterapia

Kompensacja potrzeb dziecka poprzez aktywność twórczą. Terapeutyczna funkcja aktywności twórczej – alternatywa dla zachowań agresywnych, wycofania, zahamowania. Techniki plastyczne umożliwiające przeżycie sukcesu. Własny rozwój osobisty, umiejętność korzystania ze swoich zasobów psychicznych.

Wpływ rozwoju układu przedsionkowego na naukę
Podstawy dotyczące rozwoju sfery kinestetycznej i percepcyjnej oraz przedstawienie wybranych ćwiczeń zwiększających efektywność uczenia się. Utrzymanie równowagi, prawidłowej postawy ciała, obustronnej koordynacji ruchowej, wzrokowej czy też percepcja słuchowo-językowa są niezbędne w procesie uczenia. Wszelkie zaburzenia występujące w tych obszarach, a mogące pojawiać się na różnych etapach rozwoju dziecka, możemy w znacznym stopniu zniwelować, a nawet całkowicie usunąć poprzez ćwiczenia i zabawy z wykorzystaniem przyrządu jakim jest deska do balansowania.
Wczesna interwencja

Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju małego dziecka

Bloki tematyczne: :: Definicja wczesnej interwencji. :: Cele wczesnej interwencji. :: Zespół terapeutyczny we wczesnej interwencji. :: Efekty realizowania programu wczesnej interwencji. :: Wybrane metody kinezyterapeutyczne. :: Wybrane metody terapeutyczne i edukacyjne

Kadra

mgr Ida Greszkiewicz

Dyrektor Administracyjny

mgr Paulina Grzechowska

Logopeda, terapeuta, wychowawca

mgr Ania Rypińska

Fizjoterapeuta, terapeuta integracji sensorycznej

mgr Kornelia Lewandowska

Logopeda, terapeuta

mgr Martyna Matuszkiewicz

Dyrektor Merytoryczny, psycholog, terapeuta

mgr Wioleta Kopczyńska

Pedagog, logopeda, terapeuta, wychowawca

mgr Ewelina Jaworska

Logopeda, terapeuta

mgr Elżbieta Pawlak

Nauczyciel, terapeuta

mgr Marta Pyszorska-Koprowska

Psycholog, oligofrenopedagog, terapeuta

mgr Amanda Gajewska

Psycholog, terapeuta, wychowawca

mgr Patrycja Kędzierska

Logopeda, terapeuta

mgr Katarzyna Kowalewska

Neurologopeda, terapeuta

mgr Mariusz Lewandowski

Pedagog, terapeuta

mgr Aneta Domżał

Dogoterapeuta